Par projektu

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektā ir iesaistījušās sešas valstis: Vācija, Portugāle, Maķedonija, Itālija, Lietuva un Latvija, kop\a apvienojoties īstenot projektu “Integrācijas kursi par Eiropu”.
EMIC projekta ir vērsts uz izglītojošu materiālu un interneta platformas izveidi, iekļaujot informāciju par Eiropas Savienību kā papildu mačību materiālu bēgļiem un imigrantiem dažādās Eiropas Savienības valstīs. Projekta mērķis ir vairot eiropeisko identitāti un izplatīt zināšanas starp Eiropas iedzīvotājiem.

Ko mēs piedāvajam?

  • Izglītojošie materiāli priekš Eiropas integrācijas moduļiem.
  • Apmācību kursa materiālu izstrād, iekļaujot dažādus didaktiskos materiālus un metodoloģiskos līdzekļus.
  • E-platformas izveide, kas kalpos kā atbalsts informācijas apmaiņas un komunikācijas līdzeklis.
  • Politikas plānošanas dokumenta izstrāde, kas balstīts uz projekta partneru pieredzi, sniedzot priekšlikumus par iespējamajām izmaiņām šajos jautājumos.

Projekta mērķa grupas

Projekta tiešā mērķa grupas ir šādas:
nevalststiskās organizācijas, instit;ucijas un organizācijas, kas sniedz atbalstu bēgļiem vai piedāvā integrācijas kursus.
Projekta netiešā mērķa grupas ir šādas: imigranti un bēgļi, kuri apmeklē integrācijas kursus, kuros iekļauta informācija par Eiropas vērtībām.