Apie projektą

Erasmus + strateginės partnerystės projekte dalyvauja 6 Europos šalys: Vokietija, Portugalija, Makedonija, Italija, Lietuva ir Latvija, kurios kartu kuria „Europos integracijos kursų modulį“ (“European Module for Integration Courses”, EMIC).

Projekte skiriama dėmesio edukacinio pobūdžio turiniui ir informacijos apie Europos Sąjungą kūrimui, siekiama papildyti nacionalinius integracijos kursus pabėgėliams ir migrantams įvairiose Europos šalyse. Tikslas – sukurti Europos piliečio tapatybę ir plėtoti žinias tarp įvairios tautybės piliečių.

KĄ SIŪLOME?
• Europos integracijos modulio mokymo programa ir mokymo medžiaga.
• Mokymai dirbantiems su pabėgėliais (mokytojams ir kt.) pritaikyti kuriamam „Europos integracijos kursų moduliui“ ir apima skirtingas metodikas ir didaktinius metodus.
• Sukurta e. mokymosi platforma, kuri tarnauja kaip keitimosi ir komunikacijos platforma suinteresuotiems asmenims.
• Projekto partnerių patirties šešiose skirtingose ES valstybėse analizės rezultatai ir pateiktos rekomendacijos dėl politikos pokyčių, remiantis šia patirtimi.

TIKSLINĖS GRUPĖS
Pagrindinės projekto tikslinės grupės yra:
asociacijos, organizacijos ir valstybės institucijos, kurios remia pabėgėlių integraciją arba siūlo integracijos kursus.

Netiesioginės tikslinės grupės yra:
migrantai ir pabėgėliai, dalyvaujantys integracijos kursuose, kuriems per integracijos mokymus gali būti pasiūlomas papildomas Europos modulis.